HƯỚNG DẪN GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN

Introduction Membership Guide

Doanh thu trong ngày

1 điểm

Tỷ lệ hoa hồng

0.2%

Giới hạn tiền hoa hồng

Không giới hạn

Vòng cược

1 vòng

Income of the day

1 point

Commission rate

0.2%

Commission limit

Unlimited

betting round

1 round

ĐỐI TƯỢNG: TOÀN BỘ THÀNH VIÊN CỦA 33BET

*Trở thành Người giới thiệu 33BET không yêu cầu bất kỳ khoản phí nào, bạn có thể bắt đầu kiếm tiền không giới hạn, cho dù bạn có tài nguyên mạng hay không có tài nguyên mạng, cho dù bạn đang ở nhà hay đang đi công tác, bạn có thể dễ dàng kiếm tiền mọi lúc mọi nơi.

* Có 5 cấp độ Người giới thiệu trong hệ thống đa cấp, Người giới thiệu có thể được mở rộng đến nhiều chi nhánh và người giới thiệu hơn. Phát triển bản thân và nhận 0,2% hoa hồng dựa trên mức cược hiệu quả của những người bạn được giới thiệu.

* Ước mơ tỷ lệ hoa hồng cao nhất thị trường, khấu trừ thấp, thu nhập hàng tháng hơn 100 triệu cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

* Người được giới thiệu có thể tham gia vào liên kết giới thiệu này miễn là họ có tài khoản đăng ký tại 33BET.

* Chỉ cần bạn muốn là Người giới thiệu của chúng tôi, chỉ cần bạn có liên hệ, bạn không phải làm gì cả, và sẽ không mất quá nhiều thời gian. Tất cả những gì bạn phải làm là liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng 24/7 để được hỗ trợ và tư vấn.

* Kinh doanh không rủi ro, lợi nhuận cao, trả hoa hồng hàng ngày. Hoa hồng không liên tục 33BET dựa vào số tiền cá cược hiệu quả của cấp dưới để tính hoa hồng Hệ thống sẽ cập nhật trực tiếp vào tài khoản GAME sau 6h sáng hàng ngày để đáp ứng nhu cầu đa đối tượng của khách hàng.

* 33BET đã hoạt động nhiều năm và được hàng triệu người chơi tin tưởng. Thông qua nhiều năm quảng bá thương hiệu mạnh mẽ và uy tín, người giới thiệu có thể được hưởng lợi từ việc quảng bá thương hiệu của chúng tôi.

* Lợi nhuận được tính bằng tổng số tiền cá cược của các thành viên trực tuyến, tỷ lệ hoa hồng cao nhất thị trường, không giới hạn số lượng thành viên.

* Chúng tôi cung cấp các trò chơi hấp dẫn, đa dạng: điện tử, người chơi thật, thể thao, câu cá, cờ tướng, xổ số, đá gà ...

* Giới thiệu bạn bè trở thành người giới thiệu để nhận hoa hồng giới thiệu không giới hạn.

* LƯU Ý: Khi bạn chia sẻ cho bạn của bạn và họ chia sẻ cho bạn bè của họ. Vậy bạn của bạn sẽ trở thành (N). Như vậy là bạn có thể cùng bạn bè cùng nhau kiếm tiền.

* Nếu phát hiện thấy thành viên nào có hành vi gian lận tiền hoa hồng, hệ thống có quyền hủy tài khoản và tịch thu số dư tài khoản.

* Mỗi người chỉ có thể đăng ký 1 tài khoản duy nhất trên nền tảng.

* Thành viên phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản sử dụng của 33BET. Nếu phát hiện có hành vi lạm dụng, 33BET có quyền hủy bỏ khuyến mãi này cho tất cả người chơi hoặc thành viên, nhóm / tổ chức vào bất kỳ lúc nào và do chúng tôi quyết định.

Chi tiết Hoạt động:

1. Tiền hoàn trả chỉ cần trải qua 1 vòng cược có thể rút tiền ngay, Tất cả các trò chơi trên bàn điện tử, cược hòa, cược vô hiệu, và cược đối đầu 2 bên không được tính là cược hợp lệ.

2. Nếu thành viên có tranh chấp về sự kiện, nhằm đảm bảo quyền lợi của hai bên và ngăn chặn việc đánh cắp danh tính. Giải trí 33BET có quyền yêu cầu thành viên cung cấp cho chúng tôi các tài liệu liên quan xác thực bạn có đủ điều kiện để nhận khuyên mãi.

3. Mỗi thành viên chỉ được nhận khuyến mãi một lần/ngày, nếu trùng tên, số điện thoại, IP thì coi như cùng một người, và công ty có quyền từ chối phát khuyến mãi.

4. Nếu bạn quên tài khoản / mật khẩu thành viên, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng trực tuyến 24/7 của 33BET để được giúp đỡ lấy lại thông tin tài khoản.

5. Tham gia ưu đãi có nghĩa là bạn đồng ý với "Quy tắc và Điều khoản ưu đãi".

Audience: All members of 33BET

*Being a 33BET Reference does not require any fee, you can start with unlimited earning, whether you have network resources or not network resources and whether you are at home or work. Therefore, you can easily earning income anytime and anywhere.

* There are 5 levels of reference in multi level system, he or she can be extended to more affiliates and referees. Growing yourself and getting 0.2% commission based on the effective bets of your referred friends.

* It is not surprise that we are the highest commission rate in the market with low deduction in which You easily earn monthly income of more than 100 million.

* Referred person can participate in this referral link as long as they have an account registered at 33BET.

* As long as you want to be our References, you don't have to do anything, you just contact us and it won't take too long. All you have to do is contact customer care 24/7 for support and advice.

* It is a risk-free business, high profit and daily commission payment. Intermittent commissions 33BET relies on effective bets of subordinates to calculate commissions. The system will update directly to GAME account after 6 am every day to meet the multi-objective needs of customers.

* 33BET has been operating for many years and trusted by millions of players. Through years of strong and reputable brand promotion, referrers can benefit from promoting our brand.

* Profit is calculated by the total bet amount of online members, the highest commission rate in the market and unlimited on the number of members.

* We provide attractive and diverse games, such as electronic, real players, sports, fishing, chess, lottery, cockfighting...

* Let Refer a friend to become a reference in order to receive unlimited referral commission.

*NOTE: When you share to your friends and they share to their friends. So your friend becomes (N). So you can earn money together with friends.

* If a member conduct commission fraud, the system has the right to cancel the account and confiscate the account balance.

* Only 1 account can be registered per person on the platform.

* Members must strictly abide by the terms of use of 33BET. If abuse is found, 33BET reserves the right to cancel this promotion for all players or members, groups/organizations at any time and at our sole discretion.

Activities Details:

1. Refunds only need to go through 1 betting round can be withdrawn immediately, All electronic table games, tie bets, void bets, and head-to-head bets are not counted as valid bets.

2. If a member has a dispute about the event, to ensure the interests of both parties and prevent identity theft. 33BET Entertainment reserves the right to require members to provide us with relevant documents verifying that you are eligible to receive promotions.

3. Each member can only receive promotions once/day, if they have the same name, phone number, IP, they are considered the same person, and the company has the right to refuse to issue promotions.

4. If you forget your member account/password, please contact 33BET's 24/7 online customer service for help in recovering your account information.

5. Joining the Offer means that you agree to the "Offer Terms and Conditions".